เริ่มแล้ว!! "งานเทศกาลกินปลา" อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2561


28 พ.ย. 2561, 20:10เริ่มแล้ว!! "งานเทศกาลกินปลา" อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2561
28 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลา ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 เป็นการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเสริมอาชีพให้กับประชาชนในการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงาน

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่หุ่นปลา การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลา การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดธิดาปลา การประกวดธิดาปลาหมู การแข่งขันกินปลา โดยมีตัวแทนจากทุกตำบลเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการสร้างความสามัคคีและความสนุกสนาน

 

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันชาวกงไกรลาศ ส่วนใหญ่ยังมีอาชีพหาปลาในฤดูน้ำหลาก เพราะปลายังคงมีมาก เนื่องจากแม่น้ำยมยังคงเป็นลำน้ำสายเดียวที่ยังไม่มีเขื่อนกั้นขนาดใหญ่เช่น ลำน้ำสายอื่น ๆ แต่มักเป็นปลาขนาดเล็ก ขณะที่การผลิตแบบครัวเรือนลดน้อยลง กลายเป็นการหาปลาเพื่อส่งขายมากขึ้น โดยจะมีพ่อค้าในชุมชนทำการรับซื้อปลาที่ชาวบ้านนำมาขาย แล้วส่งไปขายหรือมีพ่อค้าต่างถิ่นมารับซื้อตลอดฤดูกาลจับปลา นอกจากนี้ยังมีผู้ทำธุรกิจปลาร้าส่งขาย และมีการผลิตน้ำปลาแบบการรวมกลุ่มผลิตของกลุ่มแม่บ้านอีกด้วย