ชาวบ้าน สงสัย!! ไม่ได้รับเงิน "ผู้สูงอายุ" 2 เดือน นัดรวมตัวกันเกือบ 40 คน หน้า อบต.ยะรม เพื่อค้นความจริง!!!


8 พ.ย. 2561, 20:46

ชาวบ้าน สงสัย!! ไม่ได้รับเงิน "ผู้สูงอายุ" 2 เดือน นัดรวมตัวกันเกือบ 40 คน หน้า อบต.ยะรม เพื่อค้นความจริง!!!
วันที่ 8 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ได้มีชาวบ้านและผู้สูงอายุประมาณ 40 คน รวมตัวกัน มาสอบถามเกี่ยวกับการที่ไม่ได้รับเงินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ มา 2 เดือนแล้ว คือของเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ในขณะที่ตำบลอื่นในพื้นที่อำเภอเบตงได้รับหมดแล้ว

นางปัทมา อิสเฮาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้ออกมาพบกับชาวบ้านและได้ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุได้ เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยังไม่บังคับใช้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งตั้งไว้ในประเภทรายจ่ายงบกลาง แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แล้วเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เนื่องจากต้องเร่งจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวนกว่า 800 คน และพึ่งได้รับหนังสือตอบกลับการอนุมัติให้ยกเว้นได้ เมื่อวานนี้ จึงคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุภายในวันที่ 10 พ.ย. นี้ ทำให้ชาวบ้านพอใจและได้แยกย้ายกลับไป


คำที่เกี่ยวข้อง : #ติดตามข่าวสารทาง www.onbnews.com