"มหาดไทย" ย้ายนายอำเภอทั่วประเทศ 462 คน รายงานตัว ๑๕ พ.ย. นี้ (รายละเอียด)


8 พ.ย. 2561, 19:18

"มหาดไทย" ย้ายนายอำเภอทั่วประเทศ 462 คน รายงานตัว ๑๕ พ.ย. นี้ (รายละเอียด)
วันที่ 8 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) จำนวน ๓๒๕ ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน ๑๓๗ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ปลัดมท.   #มหาดไทย  

MOST POPULAR