ร้อยเอ็ด เตรียม!! จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19


8 พ.ย. 2561, 16:39

ร้อยเอ็ด เตรียม!! จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสำนักงานส่งเสริมและจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยตั้งเป้ายกระดับให้เป็นงานระดับชาติ ชูนวัตกรรมข้าวหลายมิติ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านบาท เน้นเรื่องร้อยเอ็ดมหานครข้าวหอมมะลิโลก ศักยภาพข้าวหอมมะลิข้าวดี ผลิตภัณฑ์เด่น สร้างมูลค่าเพิ่มนวัตกรรมข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ตลาดโลก สร้างรายได้ให้ชาวนาร้อยเอ็ดด้วยยุทธศาสตร์ Farm to customer จากพลังประชารัฐ นิทรรศการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ อาทิ แป้งข้าวหอมมะลิ ขนมจากข้าวหอมมะลิ ชาใบข้าวหอมมะลิ จากวิถีภูมิปัญญา เส้นก๋วยจั๊บจากแป้งข้าวหอมมะลิ บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ

 

 

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ว่า ข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไปสู่ตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกช่องทาง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวและอุตสาหกรรมด้านอาหาร รวมทั้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

สำหรับในปี พ.ศ.2561 เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ระหว่าง วันที่ 23 - 25 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยตั้งเป้ายกระดับให้เป็นงานระดับชาติ ชูนวัตกรรมข้าวหลายมิติ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดนับหมื่นล้านบาท

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังกล่าวด้วยว่า เทศกาลข้าวหอมมะลิโลกทุกปีที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก ซึ่งในปีนี้จะยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมข้าวแบบครอบคลุมทุกมิติ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การเจรจาการค้าและลงนามบันทึกข้อตกลง การประกวดแข่งขัน สาธิตและฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินคืนถิ่น โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Rice Expo 2018 โดยองค์กรภาคเอกชน เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกด้วย

ส่วนความพิเศษในปีนี้ Alibaba (อาลีบาบา) เว็บไซต์ขายส่งออนไลน์มาร่วมออกบูธในงานด้วย สอดรับกับการสร้างสถานีการค้า101 ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นโครงการนำร่องจุดกึ่งกลางของภาคอีสานในการส่งออกข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้

เพราะยิ่งใหญ่เช่นนี้ จึงไม่ควรพลาด ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและภาคภูมิใจไปพร้อมกัน