ปลัดกระทรวงกลาโหม ทอดกฐินสองแผ่นดิน ข้าราชการ-ประชาชนเข้าร่วมอื้อ! (ภาพ)


5 พ.ย. 2561, 10:33

ปลัดกระทรวงกลาโหม ทอดกฐินสองแผ่นดิน ข้าราชการ-ประชาชนเข้าร่วมอื้อ! (ภาพ)
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานทอดกฐินที่ ณ วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลตรี ฐกัด  หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วยนายทหารจากกองพลทหารราบที่ 9  และนายจีรเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งประชาชนชาวไทย และชาวเมียนมา เข้าร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย 

ในการทอดกฐินครั้งนี้ มีนาย อูยาน ไน หม่อง ผู้ประสานงานชายแดน เมียนมา – ไทย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูและพื้นที่ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา มาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรายได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ ทางวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี จะนำไปซื้อเครื่อง

เอ็กเรซ์ มอบให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 โดยมีพระใบฎีกาสมชาย ทีปธมฺโม (พระครูประทีปกาญจนธรรม) หรือชาวบ้านเรียกขานกันในนามหลวงพ่อเต้ เป็นเจ้าอาวาส อายุ 45 ปี นักธรรมเอก

วัดพุน้ำร้อนรัตนคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 68 ไร่ ได้ขึ้นทะเบียนวัดเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2542 ได้รับรองสภาพวัดเมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 โดยมีนางสาวจินตนา ติงธนาธิกุล เป็นผู้ขอสร้างวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี และเป็นประธานผู้อุปถัมภ์วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี

  
คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี