มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีเปิด "การใช้ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ" อย่างเป็นทางการ


1 พ.ย. 2561, 20:19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีเปิด "การใช้ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ" อย่างเป็นทางการ
วันที่ 1 พ.ย. 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ลานหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส ร่วมกันทำพิธีปักหมุดเปิดการใช้ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) เพื่อใช้อย่างเป็นทางการในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า นับจาก 1 ปีที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการนำเทคโนโลยี เอ็นบี - ไอโอทีมาใช้ในการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) โดยได้นำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี NB-IOT จนมีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวหน้าสามารถใช้งานได้จริง เช่น โครงการ KKU Smart Trash หรือ ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งประสบความสำเร็จโดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสนใจนำไปใช้อย่างแพร่หลาย จนกระทั่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา จนมีการวิจัยอื่นๆ ตามมา เช่น ลานจอดรถอัจฉริยะ ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยลานจอดรถอัจฉริยะได้ทดลองใช้ได้ผลสำเร็จที่สำนักงานหอสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่จำกัด ในขณะที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน ระบบสามารถตรวจสอบสถานะ การเข้าจอดของรถในลานจอดที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy) และกระจายสัญญาณได้กว้างกว่า โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์แอพพลิเคชั่นและสามารถรายงานผลสรุปรายวัน รายเดือน และรายปี การใช้พื้นที่ลานจอดได้ผ่านเว็บไซต์ ทำให้ทราบพิกัดจุดจอดรถที่ให้บริการ จำนวนที่จอดรถที่มีสถานะว่าง ด้วยสัญลักษณ์สีเขียวคือว่าง และ สีแดงคือ ไม่ว่าง และจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานสามารถจองที่จอดได้ล่วงหน้า โดยช่วงแรกนี้มีพื้นที่นำร่อง 3 หน่วยงาน ที่ลานจอดรถอาคารสิริคุณากร (อาคารสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 8 ช่อง ลานจอดรถอาคารสำนักหอสมุด จำนวน 15 ช่อง ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 ช่อง

นายอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ในฐานะ Digital Life Service Provider เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าและเสริมขีดความสามารถให้แก่ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ที่รูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ IoT หรือ Machine2Machine มีการเติบโต เป็นจุดเปลี่ยนในการยกระดับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชนไปอีกขั้น ดังนั้นตั้งแต่ปี 2016 เราจึงเป็นรายแรกที่พัฒนาเครือข่าย AIS Narrow Band – Internet of Things ที่พร้อมรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์และบริการ IoT ได้แล้วอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับสากล

 

 

 

โดยจุดเด่นเครือข่าย Narrow Band IoT คือสนับสนุน การใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT อยู่ได้นาน ถึง 10 ปี กรณีนี้ก็คือ ตัว chip ที่อยู่ในอุปกรณ์ Smart Parking สามารถรองรับปริมาณอุปกรณ์ IoT ได้สูงสุดในระดับแสนตัวต่อสถานีฐาน รัศมีครอบคลุมของเครือข่ายต่อสถานีฐาน กระจายได้มากกว่า 10 ก.ม. รวมถึงในตัวอาคารก็ยังรับ สัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเปิดบริการ IoT ร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะออกแบบอุปกรณ์ให้ใช้ร่วมกับ โครงข่าย 4G ในปัจจุบันได้ 

โครงการ Smart Parking นี้เป็นโครงการต้นแบบที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา Innovation Idea อย่างเป็นรูปธรรมได้แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่นโยบายด้านบริหารจัดการ การจราจรของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยต่อไปในอนาคต