"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม - น้ำหลวงอาบศพ "เจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา" 3 พ.ย. 61


1 พ.ย. 2561, 12:13

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม - น้ำหลวงอาบศพ "เจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา" 3 พ.ย. 61
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการเผยแพร่กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดอภิธรรมคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ณ ศาลากวีนิรมิต (กลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า

โดยในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และเวลา 18.30น. พิธีสวดอภิธรรมศพ

และในวันอาทิตย์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 พิธีสวดอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น.

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระพีธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน

อนึ่ง ทางเจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวกหรีด ท่านสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราชสำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปMOST POPULAR