แห่งเดียวในจังหวัด!! "หาดสำราญ" คุณภาพอากาศปลอดสารก่อมลพิษทางอากาศ อำเภอแรกของภาคใต้ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในรอบ 10 ปี


31 ต.ค. 2561, 13:41

แห่งเดียวในจังหวัด!! "หาดสำราญ" คุณภาพอากาศปลอดสารก่อมลพิษทางอากาศ อำเภอแรกของภาคใต้ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในรอบ 10 ปี
ดร.พัชราวดี สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการส่วนคุณภาพอากาศ พร้อมด้วยนายมนตรี ชุติชัยศักดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่  ได้เดินทางลงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในอำเภอหาดสำราญ นับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 21 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมเวลา 3 เดือน  โดยพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหรือระดับสีฟ้า หรือไม่มีสารก่อมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากเป็นอำเภอเดียวจากทั้งหมด 10 อำเภอในจังหวัดตรัง ที่ปลอดโรงงานอุตสาหกรรมและมีสิ่งแวดล้อมสีเขียว

ดังนั้น จึงส่งผลให้คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว การออกกำลังกายกลางแจ้ง และจัดกิจกรรมต่างๆ นับเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นอำเภอแรกใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในรอบ 10 ปี ที่มีคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งเป็นผลจากการนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ (Ambient Air Quality Monitoring Mobile Unit) มาติดตั้งไว้ตามคำร้องขอจากทางอำเภอหาดสำราญ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และต้องการให้เป็นปอดแห่งใหม่ที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมทั้ง 22 หมู่บ้านด้านนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ กล่าวว่า ภูมิใจที่อำเภอหาดสำราญ มีคุณภาพอากาศที่ดีมาก และล่าสุดได้ทำประชาคมทั้ง 22 หมู่บ้านแล้วสรุปว่า ชาวบ้านเห็นชอบไม่ให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอหาดสำราญ  ซึ่งได้ส่งเรื่องไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว รอที่ปรึกษาลงมาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  และจะเป็นอำเภอเดียวใน 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่


 

 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #หาดสำราญ   #คุณภาพอากาศดี  

MOST POPULAR