"กระทรวงยุติธรรม" รับเรื่องร้องทุกข์จากประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย และผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่ และกรณีถูกฉ้อโกง


11 ต.ค. 2561, 14:08

"กระทรวงยุติธรรม" รับเรื่องร้องทุกข์จากประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย และผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่ และกรณีถูกฉ้อโกง
นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้เสียหายร่วม 200 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ คดีตะเกียงน้ำมันหอมระเหย คดีคอร์สสัมมนา เพื่อติดตามมาตรการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย และมาตรการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา เข้ายื่นหนังสือกับนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือจากความเดือดร้อน

 โดยนายสามารถ กล่าวว่า ผู้เสียหายทั้งหมด มีตั้งแต่ถูกฉ้อโกงให้ร่วมลงทุนในลักษณะต่างๆ และผู้เสียหายที่ศาลมีคำสั่งบังคับคดีแล้ว แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดไปติดตามทรัพย์สินคืนมาให้ผู้เสียหายได้ จึงอยากให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยประสานให้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อติดตามทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหาย และอยากให้ทางรัฐบาลตั้งกองทุนเพื่อเข้ามาเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วย ส่วนนายธวัชชัย ได้รับหนังสือร้องเรียน พร้อมกับกล่าวว่า หลายเรื่องได้ดำเนินการไปบางแล้ว แต่บางเรื่องหลักฐานก็ยังไม่เพียงพอ ขณะนี้หลายเรื่องก็ยังรอหลักฐานเพิ่ม วันนี้จะรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พร้อมกับส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป