"ปภ." รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)


11 ต.ค. 2561, 09:07

"ปภ." รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันนี้ โดยระบุว่า


คำที่เกี่ยวข้อง : #ปภ.   #สถานการณ์สาธารณภัย