กลุ่มเยาวชนจิตอาสา จ.ตรัง กว่า 50 คน ร่วมทำกิจกรรม "ดำนา ปลูกข้าว" สืบสานประเพณีการทำนา


9 ต.ค. 2561, 14:03

กลุ่มเยาวชนจิตอาสา จ.ตรัง กว่า 50 คน ร่วมทำกิจกรรม "ดำนา ปลูกข้าว" สืบสานประเพณีการทำนา
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า กลุ่มเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดตรัง รวมจำนวนกว่า 50 คน จาก 6 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ และโรงเรียนธาดาอนุสรณ์  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว เพื่อสืบสานประเพณีการทำนา พร้อมเรียนรู้กับคำว่า "หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน" และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ แปลงนาข้าวในพื้นที่ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง

ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการชวนน้องทำดีวันอาทิตย์ โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดตรัง ซึ่งมี พระมหาธีระยุทธ จิตตฺปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อออกทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการเพียงแค่ 15 คน จากไม่กี่โรงเรียน จนกระทั่งปัจจุบันมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 50 คน และยังมาจากหลากหลายโรงเรียนด้วย

สำหรับกิจกรรมดำนาปลูกข้าวในครั้งนี้ นอกจากจะมีการอบรมเพื่ออธิบายวิธีการดำนาและสาธิตการดำนาที่ถูกวิธีแล้ว ยังได้ให้กลุ่มเยาวชนจิตอาสาลงมือปฏิบัติในแปลงนาข้าวของชาวบ้านด้วย ท่ามกลางความเหนื่อย และความสนุกสนาน ซึ่งทำให้พวกเขาเกิดความรู้เกี่ยวกับการดำนา และที่มาของข้าวในแต่ละเม็ดว่า มีความยากลำบากเพียงไหน กว่าที่จะมาเป็นข้าวสวยที่ตนเองได้รับประทานในแต่ละมื้อ เนื่องจากเยาวชนหลายคนไม่เคยได้มีโอกาสเรียนรู้การทำนาจริงๆ ในชีวิตเลย

                 
 

 

 
MOST POPULAR