เปิดตัวกระหึ่ม! "พรรคพลังไทสร้างชาติ" จ.สุราษฎร์ฯ หวังชิงเก้าอี้จากประชาธิปัตย์-รวมพลังประชาชาติไทย! (ภาพ)


9 ต.ค. 2561, 10:59

เปิดตัวกระหึ่ม! "พรรคพลังไทสร้างชาติ" จ.สุราษฎร์ฯ หวังชิงเก้าอี้จากประชาธิปัตย์-รวมพลังประชาชาติไทย! (ภาพ)
มื่อเวลา 10.00 น วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมดิโอวาเลย์ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ชื่อ พลังไทสร้างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แสดงเจตจำนงจัดตั้งพรรคฯ จำนวนกว่า 500 คน จากหลายจังหวัดฯ โดยที่ประชุมมีมติ ให้ว่าที่ ดร.ณภัคธร ชัยสงคราม นายกสมาคมการค้าลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประธานสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันประเทศไทย และอดีตข้าราชการตำรวจ เป็นหัวหน้าพรรคพร้อมกับกล่าวว่า พรรคพลังไทสร้างชาติ ก่อขึ้นจากกลุ่มบุคคลหลายภาคส่วนที่มีความคิด

 

 

 

 

เป็นอิสระทางการเมือง ภายใต้การปกครองระบบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประกอบไปด้วย กลุ่มบุคคลผู้ร่วมขับเคลื่อนเรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ปัญหาราคาราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งนักวิชาการหลากหลายสาขานักธุรกิจและนักการเมืองที่หลากหลาย เพื่ออาสาทำงานภาคการเมือง เป็นกระบอกเสียงและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการรวมนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่มีความคิดเป็นอิสระและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่เพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ภายใต้แนวนโยบาย “สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ”