"ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ" นำชาวเขมรโบราณจัดประเพณีแซนโฎนตายิ่งใหญ่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ-ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ภาพ)


7 ต.ค. 2561, 10:44

"ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ" นำชาวเขมรโบราณจัดประเพณีแซนโฎนตายิ่งใหญ่ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ-ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ภาพ)
เมื่อเวลา 18.30  น. วันที่ 6 ต.ค. 61  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ)  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2561  ซึ่งนายสุรชัย   ยุติธรรมนนท์  นายอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาว อ.ขุขันธ์  ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น  โดยมีการนำเอาช้างงางาม จำนวน 3 เชือกมาประกอบในขบวนแห่  ซึ่ง ผวจ.ศรีสะเกษ และนางชุติพร  ได้นั่งช้างเข้ามาในบริเวณงานท่ามกลางขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างมาก จากนั้น  มีพิธีเซ่นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้  มี นายสืบสวัสดิ์   สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสุนีย์    อินฉัตร  อดีต สว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมาลินี  อินฉัตร อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้นำท้องถิ่น นำประชาชนชาว อ.ขุขันธ์ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของชาวเขมรโบราณจำนวนมากมาร่วมพิธีในครั้งนี้

 นายสืบสวัสดิ์   สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์  กล่าวว่า  อ.ขุขันธ์ เป็นอำเภอเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 259 ปี มีคนไทยเชื้อสายหลายกลุ่มเผ่าพันธุ์มารวมกัน เช่น เผ่าเขมร ส่วย ลาว และเยอ  ปัจจุบันมี 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประชากร 150,000  คน มีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคือ  ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงแรม  15  ค่ำเดือน 10 เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษเชื้อสายเขมรโบราณ โดยแต่ดั้งเดิมนั้นจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจขาดการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลาย ทุกภาคส่วนของ อ.ขุขันธ์ จึงมีมติร่วมกันจัดงานประเพณีระดับอำเภอขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาว อ.ขุขันธ์ ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว

 

นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผวจ.ศรีสะเกษ  และได้มาพบเห็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความกตัญญูของชาว อ.ขุขันธ์ ที่มีต่อบรรพบุรุษของตนเองแล้ว ตนรู้สึกภาคภูมิใจกับชาว อ.ขุขันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่มาอย่างยาวนาน  ซึ่งตนจะได้หาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีนี้ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม  เพื่อจะได้เป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ สืบต่อไป

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOST POPULAR