บริษัทฯยางรายใหญ่แดนอีสาน Roadshow หุ้น IPO แก่นักลองทุน รับความสนใจจากนักลงทุนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก


5 ต.ค. 2561, 10:19

บริษัทฯยางรายใหญ่แดนอีสาน Roadshow หุ้น IPO แก่นักลองทุน รับความสนใจจากนักลงทุนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก
เมื่อช่วงค่ำวานนี้ 4 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ในเมืองสุรินทร์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป รายใหญ่ ในภาคอีสาน ได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วงปีที่ผ่านมา แก่นักลงทุน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนักลงทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ของ บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์
โดยมีนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) คุณศิต ตันศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) งานนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจะเริ่มเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนเพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการเดินสายโรดโชว์จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี , ระยอง , นครปฐม , ราชบุรี , อุบลราชธานี , สุรินทร์ , นครราชสีมา, ขอนแก่น , อุดรธานี , เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, บุรีรัมย์ , ภูเก็ต , สุราษฎร์ธานี, สงขลา และกรุงเทพมหานครขณะที่นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER)เปิดเผย ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น สำหรับยางแปรรูปส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรม ล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สายพานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยางรองพื้น เป็นต้น จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล การจัดการคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า เรามั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯที่มีความเป็นมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง