เป็นเกียรติประวัติสืบไป !! มทร.ธัญบุรี มอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม


14 ก.ย. 2561, 20:21

เป็นเกียรติประวัติสืบไป !! มทร.ธัญบุรี มอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
วันนี้ (14 ก.ย. 2561) ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 โดยรายชื่อผู้ที่รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พุทธศักราช 2561 ครั้งนี้ ได้แก่ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง, นายก่อเกียรติ ทองผุด, นายสุรพล ธัญญวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส, นายสัจภูมิ ละออ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, นางศรีนวล ขำอาจ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุธี, นายวิโรจน์ ฉิมมี, นายปวินทร วงค์สุวรรณ์, นายปิยะ ช่องงาม, นางสาวณัฏฐา สุดเอียด และนางสาวพัชรา ทองวิไล