ปลื้มปิติ!! ในหลวง ร.10 ชื่นชมและชมเชย "เด็กนักเรียน" รร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ


14 ก.ย. 2561, 13:18

ปลื้มปิติ!! ในหลวง ร.10 ชื่นชมและชมเชย "เด็กนักเรียน" รร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
(14 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชื่นชมและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาของคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ในการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมี นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รักษาการศึกษาธิการ จ.ตรัง ดร.สัญญา ศรีวิเชียร ผจก.โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ และ นายประเวช ไกรเทพ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากโรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง ได้จัดทำโครงงานส่งรักแลกความสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้ให้ความช่วยเหลือ น.ส.เมธาวดี ชูเล็ก หรือ น้องพลอย อายุ 17 ปี เพื่อนร่วมชั้นเรียน และมีความเป็นอยู่ยากลำบาก พ่อแม่แยกทางกัน พักอาศัยอยู่กับปู่ย่าที่อายุมากแล้ว ณ บ้านเลขที่ 3/1 ม.5 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ฝาผนังอิฐผุพัง หลังคารั่ว และยังไม่มีห้องนอนส่วนตัว จึงมีความรู้สึกห่วงใย ก่อนหารือกับทางโรงเรียนเพื่อระดมทุนเข้ามาช่วยเหลือ และเป็นห้วงระยะเวลาที่ทางโรงเรียนได้มีโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยให้นักเรียนคิดโครงงาน 1 ห้อง 1 โครงงาน และโครงงานช่วยเหลือสร้างห้องนอนให้เพื่อนนักเรียนหญิง กระทั่งได้รับความเห็นชอบจากทางโรงเรียน  ซึ่งกลุ่มนักเรียนชายหญิงได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ น้องพลอย แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นักเรียนชายผสมปูน ขนอิฐ ขนทราย และช่วยกันก่ออิฐบล็อก ขณะที่นักเรียนหญิงช่วยกันหิ้วถังปูน บางคนก็ช่วยทำกับข้าว ด้วยการทำหน้าที่จิตอาสาช่วยซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้มีสภาพที่ดีกว่าเดิม โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ปกครองของนักเรียนในชั้นเรียน สนับสนุนเงินและสิ่งของมาช่วยเหลือนั้น
        ความทราบฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสชื่นชมมายัง คณาอาจารย์ และนักเรียนในโครงการดังกล่าว ที่ได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และขอให้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสทำประโยชน์กับสังคม ประเทศชาติ และสถาบันการศึกษาของนักเรียน ต่อไป ลงนาม พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ด้าน นายประเวช ไกรเทพ ผอ.ร.ร. กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่กิจกรรมที่เด็กๆ และคุณครูได้ร่วมกันทำเพื่อแลกความสุขให้กับนักเรียนด้วยกัน ทางโรงเรียนมีการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี คนเก่งมีมาก แต่คนดีต้องสร้าง เพราะจะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
        
ส่วน นายธชกร รอดเพ็ง อาจารย์ที่ปรึกษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 กล่าวว่า โครงงานดังกล่าวทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาเรารู้ว่าด้วยสภาพของนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ลำบาก  ทำให้เราได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ความลำบากยากจน คิดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 ห้อง ต่อ 1 โครงงาน มีทั้งหมด 28 โครงงาน จนนักเรียนได้คิดโครงงานนี้ขึ้นมา และต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งก็ไม่ได้คิดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ และไม่คิดว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงทราบ เพราะเป็นแค่โครงงานเล็กๆ รู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก
        
ขณะที่ น.ส.เมธาวดี ชูเล็ก หรือ น้องพลอย กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มีห้องนอน พร้อมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่คอยเป็นห่วง และขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ