"เขื่อนศรีนครินทร์" เตรียมระบายน้ำ 32 ล้าน ลบ.ม. ดีเดย์พรุ่งนี้วันแรก เผยเพิ่มแบบขั้นบันไดวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. !!


13 ก.ย. 2561, 15:10

"เขื่อนศรีนครินทร์" เตรียมระบายน้ำ 32 ล้าน ลบ.ม. ดีเดย์พรุ่งนี้วันแรก เผยเพิ่มแบบขั้นบันไดวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. !!
 13 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 176.44 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาณที่กักเก็บ 16,290.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 91.80% ของปริมาณกักเก็บปกติ โดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งวานนี้ (12 กันยายน 2561) มีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 31.17 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ระดับ 176.44 ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 กันยายน 2561 (176.43 ม.รทก.) 1 เซนติเมตร โดยมีการระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำ 26.21 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีก 1,454.59 ล้านลูกบาศก์เมตร (8.20%) สำหรับเขื่อนท่าทุ่งนา ได้ระบายน้ำสอดคล้องกับแผนระบายน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ คือ ระบายน้ำวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวเขื่อนเช่นเดียวกัน

ด้านนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 7.00 น. มีปริมาณน้ำในเขื่อน 8,351 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 94 % ซึ่งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีมติให้เร่งพร่องน้ำออกไป เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน ในช่วงเดือนกันยายนนี้ จึงมีมติปรับแผนการระบายน้ำ วันที่ 13-30 กันยายน 2561 ระบายน้ำเฉลี่ย 58 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (โดยจะระบายผ่านช่องทางปกติ วันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และผ่านทางน้ำล้น (Spillway) วันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณยังสามารถรับน้ำได้อีก 509 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ หากสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับแผนระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

สำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ จาก 28 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็น 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกและจะระบายเช่นนี้ไปจนถึง 30 กันยายน 2561 โดยจะทำการปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. จาก 28 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และไต่ระดับจนไปอยู่ที่ 32 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เพื่อลดผลกระทบทางด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหลาก (Side flow) จากลำน้ำสาขาไหลลงมาสู่แม่น้ำแควใหญ่ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองด้วย ซึ่งจากการคำนวณคาดการณ์ว่าระดับน้ำในลำน้ำแควใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 30-40 เซนติเมตร 


 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #เขื่อนศรีนครินทร์   #ระบายน้ำ