ด่วน !! “มหาดไทย” ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (รายละเอียด)


ด่วน !! “มหาดไทย” ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (รายละเอียด)13 ก.ย. 2561, 09:52

วันที่ 12 กันยายน 2561 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริการงานปกครอง และสายงานตรวจราชการกระทรวงความว่า  ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร