กาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อมอบ "ทุนการศึกษา" ให้กับเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์


7 ก.ย. 2561, 19:59

กาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อมอบ "ทุนการศึกษา" ให้กับเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ จำนวน 1 ราย คือ นายศิริชัย เชื่อมทองอยู่ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใช้เงินจากกาชาดสมทบทุนร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ ให้อีกจำนวน 3,000 บาท ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ นายศิริชัย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ไปแล้ว จำนวน 8,000 บาท

 

 

ทั้งนี้เนื่องด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือส่วนศึกษาธิการในการดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิให้เยาวชนผ่านจังหวัดฯ ซึ่งมูลนิธิได้รับใบสมัครขอรับทุนของเยาวชนคนใหม่ ผู้รับทุนจำนวน 1 คน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

และจากการพิจารณามูลนิธิได้จัดส่งทุนการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับทุนในระดับอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งคนคือ นายศิริชัย เชื่อมทอง กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จำนวน 8,000 บาท ทั้งนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนทั้งสิ้นจำนวน 14