รุ่นพี่ AFS นำ "ข้อสอบโอเน็ต" ไปสอนฟรี!! ให้น้องๆ


7 ก.ย. 2561, 14:13

รุ่นพี่ AFS นำ "ข้อสอบโอเน็ต" ไปสอนฟรี!! ให้น้องๆ
รุ่นพี่ชั้น ม.5 และ ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ซึ่งเป็นนักเรียนตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) จากหลายประเทศ ได้อุทิศตนโดยการนำข้อสอบโอเน็ตปีที่แล้ว มาเป็นแนวทางในการสอนน้องๆ ชั้น ป.6 ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อย่างเช่น ที่โรงเรียนบ้านคลองลำปริง ตำบลละมอ อำเภอนาโยง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าร่วมโครงการ 49 คน เพื่อให้น้องๆ เหล่านี้มีความรู้และจดจำแนวข้อสอบ จนสามารถนำไปสอบโอเน็ตได้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ซึ่งการสอนจะมีหลายรูปแบบ สลับกับการถามตอบ และการเล่นเกมส์ เพื่อให้น้องๆ คลายเครียด พร้อมละลายพฤติกรรมด้วยการร้องเพลง แจกขนม และของรางวัล โดยเฉพาะการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องๆ นำความรู้ไปสอบให้ได้คะแนนที่ดีขึ้น

 นางเอมอร กุลบุญ อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง กล่าวว่า นักเรียนรุ่นพี่ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เหล่านี้มาจากหลายประเทศ อาทิ อเมริกา อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย โดยจะออกไปสำรวจความต้องการของนักเรียนรุ่นน้องตามโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล  ซึ่งหากมีความประสงค์จะให้แนะแนวข้อสอบโอเน็ตจากประสบการณ์ตรง นักเรียนรุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเดินทางมาสอนให้ฟรีเป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้น้องๆ ได้คุ้นชินกับข้อสอบโอเน็ต และคำศัพท์แกรมม่า โดยเฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากน้องๆ จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้รุ่นพี่ชั้น ม.5 และ ม.6 รู้จักการแสดงออก ความรับผิดชอบ ความเสียสละ อดทน และรู้จักการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นด้วย