แถลงการณ์ ฉบับที่2 “พระองค์โสมฯ” เสด็จประทับ ร.พ.จุฬาฯ คณะแพทย์ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัด


7 ก.ย. 2561, 13:39

แถลงการณ์ ฉบับที่2 “พระองค์โสมฯ” เสด็จประทับ ร.พ.จุฬาฯ คณะแพทย์ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดวันนี้ (7 ก.ย. 2561) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ระบุว่า

 

 


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น  พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบปกติ 

 

 

การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ให้มีพระกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง

 

7 กันยายน พุทธศักราช 2561