"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ (รายละเอียด)


2 ก.ย. 2561, 09:18

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ (รายละเอียด)วันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีการประกาศรายชื่อนายทหารจำนวน ๙๓๕ รายชื่อ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป


ทั้งนี้ มีรายชื่อนายทหารขึ้นคุมบังเหียนกองทัพทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ดังนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก, พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

รายชื่อทั้งหมดคลิ๊ก

รายชื่อนายทหารทั้งหมดคลิ๊ก