"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ (รายละเอียด)


2 ก.ย. 2561, 09:18

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ (รายละเอียด)
วันที่ ๒ ก.ย. ๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีการประกาศรายชื่อนายทหารจำนวน ๙๓๕ รายชื่อ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปทั้งนี้ มีรายชื่อนายทหารขึ้นคุมบังเหียนกองทัพทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ดังนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก, พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

รายชื่อทั้งหมดคลิ๊ก


รายชื่อนายทหารทั้งหมดคลิ๊ก
MOST POPULAR