"ท่าเรือระนอง" เชื่อมไทยสู่โลก


21 ส.ค. 2561, 16:41"ท่าเรือระนอง" เชื่อมไทยสู่โลก

Loading...รื้อสร้าง / ชัยสี่แคว

เราต่างเฝ้ารอว่า  เมื่อไหร่ "คลองคอคอดกระ" จะเป็นจริง ซึ่งคาดว่าคงอีกนาน  แต่จริงๆ เรามีสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วและสามารถทำได้เลย นั่นคือ "ท่าระนอง" 


แม้ว่า มันอาจจะเทียบกับการ "ขุดคลองคอคอดกระ" ไม่ได้ แต่ท่าเรือระนอง ก็มีศักยภาพสูง ในฐานะศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคนี้


"ท่าเรือระนอง" ตั้งอยู่ที่บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเมืองระนอง จังหวัดระนอง  เป็นท่าเรือในการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน เชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศแถบเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา   


จุดเด่นของ "ท่าเรือระนอง" คือ เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในซีกตะวันตก โดยเส้นทางการเดินเรือมีความสะดวก ไม่ต้องไปถ่ายลำที่สิงคโปร์ สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าในจังหวัดระนอง รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเมืองท่าการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน
 

แถมเป็นประตูเศรษฐกิจสู่เมียนมา สามารถเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่ม BIMSTEC  ( ประกอบด้วยสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย พม่า เนปาล และภูฏาน)
 

โดยเฉพาะการขนสินค้าไปเมียนมา  สามารถขนสินค้าจากท่าเรือระนองไป "ท่าเรือในย่างกุ้ง" ย่นระยะเวลาการขนส่งลงกว่า 3 เท่า คือ  ลดระยะเวลาเหลือเพียง 4 – 7 วันเท่านั้น เมื่อเทียบกับเส้นทางที่ผู้ประกอบการใช้ในปัจจุบัน ที่ต้องผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนจะอ้อมผ่านสิงคโปร์ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 15 – 20 วัน 


นอกจากนี้ "เรือระนอง" หากปรับปรุงให้พร้อม จะสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ชายแดนฝั่งอันดามันเพื่อรองรับ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย  เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ และท่าเรือ


และในอนาคต หากสามารถเชื่อม "ท่าเรือระนอง" กับท่าเรือเชียงแสนทางภาคเหนือ และท่าเรือแหลมฉบังทางภาคตะวันออก รองรับการค้าทั้งฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และจีนภาคใต้ได้จะทำให้ "ท่าเรือระนอง" เป็นศูนย์กลางที่สำคัญในภูมิภาคนี้


ล่าสุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้เล็งเห็นศักยภาพของท่าเรือระนอง  ดังนั้นจึงวางแผนพัฒนาท่าเรือระนอง ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ เพราะประเทศชาติเสียเวลาและโอกาสมานานแล้ว


ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหากรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการแล้ว รัฐบาลหน้าจะสานต่อโครงการนี้หรือไม่  เพราะโครงการนี้ต้องใช้ระยะเวลาในพัฒนาพอสมควร กลัวเหลือเกินว่าประเทศชาติจะเสียโอกาสเหมือนที่ผ่านๆมาอีก


Loading...คำที่เกี่ยวข้อง : #รื้อสร้าง   #ท่าเรือระนอง  


Loading...
Loading...