ปภ.ประจวบ ปลื้ม!! "ฝายชะลอน้ำห้วยทศกัณฑ์" ประสบความสำเร็จ! ช่วยชะลอน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมตัวเมือง


17 ส.ค. 2561, 19:49

ปภ.ประจวบ ปลื้ม!! "ฝายชะลอน้ำห้วยทศกัณฑ์" ประสบความสำเร็จ! ช่วยชะลอน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมตัวเมือง
วันที่ 17 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นาย อุทัย ขันทอง หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ เดินทางลงพื้นที่สำรวจฝายชะลอน้ำห้วยทศกัณฑ์ พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นฝายขนาดกลางที่สร้างด้วยคอนกรีต หลังจากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งมอบตามโครงการ เพื่อชะลอน้ำป่าที่ไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรีไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในช่วงฤดูฝน และกักเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรใช้ทำการเกษตร และเป็นน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้านในพื้นที่
 
จากการสำรวจพบว่าฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายสัปดาห์ทำให้ปริมาณน้ำเต็มฝาย และเริ่มล้นฝายเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลดีที่มีน้ำไว้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป