"อำเภอคลองลาน" จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่


10 ส.ค. 2561, 21:14

"อำเภอคลองลาน" จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
วันนี้ (10 ส.ค. 2561) ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 126 ปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน  พร้อมด้วยนางอุมาวดี ช่วงสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน เป็นตัวแทนอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจุฬาราชมนตรี สารคติธรรมประทาน  สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง และกล่าวให้โอวาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561 ได้แก่สารวัตรกำนันชั้นที่ 1  ผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล ชั้นที่ 2 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชั้นที่ 2  อีกด้วย

 

 สำหรับวันที่ 10 สิงหาคม เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทางราชการและถือเป็นการยกย่องเชิดชูกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

 


ต่อมาในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมกีฬาวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 4 ตำบล เพื่อสร้างความสมานสามัคคี พร้อมถ้วยรางวัลประกอบด้วย  ฟุตบอล  เปตอง เป็นต้น  พร้อมกันนี้ยังมีการจัดอาหารประเภทต่างๆโดยมีนายอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ มาร่วมรับประทานกันอย่างเป็นกันเองอีกด้วย