อัพเดทสถานการณ์ !! ปภ.เผยอุทกภัย 11 จังหวัด "อีสาน-ใต้" น้ำท่วมเดือดร้อน 25,643 ครัวเรือน เพชรบุรีอ่วม 2 อำเภอ (ภาพ)


10 ส.ค. 2561, 18:57

อัพเดทสถานการณ์ !! ปภ.เผยอุทกภัย 11 จังหวัด "อีสาน-ใต้" น้ำท่วมเดือดร้อน 25,643 ครัวเรือน เพชรบุรีอ่วม 2 อำเภอ (ภาพ)
วันที่ 10 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)เผยสถานการณ์อุทกภัย หลังเกิดอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินติญ" และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ในพื้นที่ 30 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร นครสวรรค์ ตราด แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง เพชรบุรี ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ พะเยา เชียงราย กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย พังงา สุราษฎร์ธานี) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จ.สกลนคร

 

สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด ได้แก่ (กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร นครสวรรค์ ตราด แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา เชียงราย อำนาจเจริญ มุกดาหาร พังงา)

 

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 11 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุบลราชธานี บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย ระนอง รวม 38 อ. 183 ต. 1,310 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 25,643 ครัวเรือน 63,884 คน

 จ.นครพนม จากสถานกาณณ์ฝนตกหนักและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 13 อ. 94 ต. 898 ม.ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,019 ครัวเรือน 37,540 คน 496 คน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 29 หลัง วัด 2 แห่ง ถนน 104 จุด ฝาย 8 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะ ได้รับความเสียหาย 179,704 ไร่ ประมง 248 บ่อ ปศุสัตว์ 120 ตัว พื้นที่ อ.ศรีสงคราม มีอพยพ 4 ครัวเรือน 25 คน โดยไปอยู่ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปากอูน ม.4  ต.ศรีสงคราม ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 

จ.อุบลราชธานี จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ 6 อ. 14 ต. 86 ม. ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 1 อ. 5 ต. 23 ม.  ประชาชนได้รับผลกระทบ 509 ครัวเรือน 1,758 คน  พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 3,180 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำชี ที่สถานี E.98 อ.เขื่องใน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

จ.บึงกาฬ จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 อ. 23 ต. 126 ม.ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,604 ครัวเรือน 8,736 คน พื้นที่เกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 14,112 ไร่ บ่อปลา 364 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

 

จ.สกลนคร จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อ. 9 ต. 14 ม. ผู้เสียชีวิต 1 ราย (ด.ช.ดานุเพชร อ่อนโสภา อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 199 ม.1 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองฯ พลัดตกจมน้้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 61 พบศพห่างจากจุดพลัดตก 100 เมตร เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 61) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 2 อ. 2 ต. 2 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน 3 คน ปัจจุบันระดับน้ําลดลง

 

จ.ร้อยเอ็ด จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อ. 15 ต. 80 ม. ปัจจุบันยังคงมี สถานการณ์ 1 อ. 1 ต. 2  ประชาชนได้รับผลกระทบ 12 ครัวเรือน 34 คน พืชไร่ 378 ไร่ นาข้าว 27,852 ไร่ สะพาน 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง และพนังกั้นน้ำ 1 แห่ง ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำยัง ที่สถานี E.92 อ.เสลภูมิ มีแนวโน้มลดลง

 

จ.กาฬสินธุ์ จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อ. 17 ต. 71 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 833 ครัวเรือน 1,588 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 


จ.ยโสธร จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อ. 24 ต. 105 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,451 ครัวเรือน 8,972 คน ปัจจุบันระดับน้ำลุ่มน้ำเซบาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระดับน้ำลุ่มน้ำชี มีแนวโน้มลดลง

 

จ.เพชรบุรี จากสถานการณ์ฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อ. 6 ต. 27 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 396 ครัวเรือน 1,714 คน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 ส.ค. 61 เกิดฝนตกหนักทําให้น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อ. 8 ต. 46 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 741 ครัวเรือน 3,331 คน บ้านเสียหาย 20 หลัง ถนน 40 สาย คอสะพาน 1 แห่ง บ่อปลา 35 บ่อ พื้นที่การเกษตร 800 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

 

 

จ.หนองคาย วันที่ 10 ส.ค.61 เกิดฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ที่ อ.เฝ้าไร่ 60 มม. ทําให้น้ำท่วมในพื้นที่ 1 อ. 1 ต. 6 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน 128 คน ถนน 2 สาย พื้นที่เกษตร 300 ไร่ ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

จ.ระนอง วันที่ 10 ส.ค.61 เกิดฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ที่ อ.เมืองฯ 145.5 มม. ทําให้น้้ำท่วมในพื้นที่ 1 อ. 2 ต. 4 ม. ประชาชนได้รับผลกระทบ 27 ครัวเรือน 80 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงคำที่เกี่ยวข้อง : #ปภ.   #น้ำท่วม  

MOST POPULAR