"อยุธยา" จับมือสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท


10 ส.ค. 2561, 16:03

"อยุธยา" จับมือสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลทุนการศึกษากว่า 3 แสนบาท
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  รายการ "Set All Thailand Table Tennis championship 2018 circuit 1"  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2561  โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด

  นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด  การสร้างความรัก  ความสามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมกิจกรรมเชิงท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ  ทำให้การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในครั้งนี้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

 


สำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ "Set All Thailand Table Tennis championship 2018 circuit 1" ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 19 ประเภท  ทั้งประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี  18 ปี  15 ปี  12 ปี 10 ปี และ 8 ปี  ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวทั่วไป  รุ่นชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวหญิงอายุ 40 ปี  50 ปี  60 ปีขึ้นไป  โดยมีนักกีฬาจากชมรมเทเบิลเทนนิสทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ความสนใจ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 1 พันคน  โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมทั้งชิงรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท