"มณฑลทหารบกที่ 45 สุราษฎร์ธานี " จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


10 ส.ค. 2561, 10:59

"มณฑลทหารบกที่ 45 สุราษฎร์ธานี " จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2511 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่สโมสรนายทหารภายใน มณฑลทหารบกที่ 45 สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยพลตรี มโนช จันทรคีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการของค่ายวิภาวดีรังสิตและครอบครัว ชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยภายในค่ายวิภาวดีรังสิต เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพ และพระราชปณิธาน อันแน่วแน่มั่นคงทีจะทรงบ้าบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทรงตรากตรำพระวรกายโดยมิทรงย่อท้อต่ออุปสรรคและความเหนื่อยยาก ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรท้าทางแผ่นดินและประโยชนของบ้านเมือง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ ทีได้รับแนวทางพระราชทาน จากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ประชากรสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรและราษฎรในชนบทได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามีรายได้เพิมพูนเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทรงยังทรงช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของแผ่นดินทุกแขนง ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศ และสืบทอดถึงอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป