"ผู้นำท้องถิ่นนำชาวบ้าน" ร่วมกิจกรรมการปลูกป่า การดูแลชุมชนให้น่าอยู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม


9 ส.ค. 2561, 09:38

"ผู้นำท้องถิ่นนำชาวบ้าน" ร่วมกิจกรรมการปลูกป่า การดูแลชุมชนให้น่าอยู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
วันนี้ 9 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ได้ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญ คือวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา

นายวสันตน์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา นางละออ ภู่ประดิษฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านแก่งปลากด และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ผู้นำชุมชนสนามแย้ ชาวบ้านสนามแย้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมย้ายกล้าไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ณ หมู่ที่5 บ้านแก่งปลากดตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมนี้มีเยาวชน ลูกหลานร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีจิตใจรักป่าหวงแหนป่าต่อไปในอนาคต

สำหรับในโอกาสนี้ทาง สมาคมสัตว์วิทยาแห่งลอนดอน ZSL ประเทศไทย ก็ยังนำเสื้อชุดมอบทีมเฝ้าระวังช้างป่าให้กับนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา เพื่อนำไปแจกให้แก่ทีมชาวบ้านจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าที่ออกมาก่อความเดือดร้อนแก่พืชไร่ของชาวบ้าน ตำบลช่องสะเดา จำนวน 12 ชุด โดยมีการส่งมอบกัน ณ ที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา และในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา ช้างป่าก็ยังคงเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นชุดเฝ้าระวังจะต้องผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติการเฝ้าระวังดูแลช้างป่าตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย./