คึกคัก! "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" และนักวิ่งกว่า 1,500 คน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ Health and Happy


5 ส.ค. 2561, 12:01

คึกคัก! "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" และนักวิ่งกว่า 1,500 คน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ Health and Happy
เมื่อเวลา 6.00 น.วันที่ 5 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ( Health and Happy ) วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้จำนวนกว่า 1,500 คน

                ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการปฎิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 การจัดกิจกรรมในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังในการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ( Health and Happy ) วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระนครศรีอยุธยาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นสวัสดิการในการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล อีกด้วย