ในหลวง ร.10 ทรงห่วง! พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.น่าน (ภาพ)


29 ก.ค. 2561, 18:16

ในหลวง ร.10 ทรงห่วง! พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.น่าน (ภาพ)
เมื่อเวลา 13.00 น. (วันนี้ 29 ก.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

 ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ หลังฝนตกหนักหลายวันในพื้นที่จังหวัดน่าน ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก