"ผวจ.บุรีรัมย์" นำจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10


27 ก.ค. 2561, 19:36"ผวจ.บุรีรัมย์" นำจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

Loading...วันนี้ (27 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  

 

 


Loading...

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบไปด้วย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมการควบคุมและดูแลสุนัขจรจัด  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายโฆษณาและจัดระเบียบสายไฟ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา 

 


 

ซึ่งประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้พร้อมใจกันปฏิบัติตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR