"พ่อเมืองสุราษฎร์" สั่งตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


27 ก.ค. 2561, 14:13

"พ่อเมืองสุราษฎร์" สั่งตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก และขณะนี้ภัยพิบัติดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในครั้งนี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ยึดหลักให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการพร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบทุกวัน

ด้านนายธานี เทือกสุบรรณ ยกครัวกำนันเล็กเดินทางเข้าลาว ในนามตัวแทนชาวสุราษฎร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยเช่นกัน โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ทีมพ่อครัวและผู้ช่วย ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การทำครัว ใส่ในรถบรรทุก 6 ล้อ ที่จัดทำเป็นครัวเคลื่อนที่ เพื่อที่จะออกเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังประเทศลาว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่พี่น้องชาวลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงนี้

สำหรับรถคันนี้ เป็นรถของนายธานี เทือกสุบรรณ ใช้ชื่อว่าครัวกำนันเล็ก ที่เตรียมไว้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและงานสังคมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็ออกช่วยเหลือชาวสุราษฎร์ฯในช่วงน้ำท่วมใหญ่มาแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกับวันนี้ ที่ได้มีโอกาสได้ออกไปช่วยเหลือชาวชาวในนามตัวแทนชาวสุราษฎร์ฯ ซึ่งก็มีชาวสุราษฎร์ฯ ภาคเอกชนต่างๆในประเทศไทยช่วยสมทบวัตถุดิบ คาดว่าจะสามารถทำข้าวกล่องได้ 5,000-10,000 กล่อง แจกให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยจะเดินทางเข้าลาวในวันพรุ่งนี้ เข้าช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้อง เพื่อนบ้านที่ดีอย่างเร่งด่วน

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ช่วยเหลือผู้ประสบภัย   #สปป.ลาว  

MOST POPULAR