สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม กว่า 20 แห่ง!! ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”


19 ก.ค. 2561, 12:07สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม กว่า 20 แห่ง!! ร่วมจัดบูธงานนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”
วันนี้ (19 ก.ค. 2561) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงแรมราชศุภมิตร ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทางกลุ่มจากภาคอุตสาหกรรมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 20 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึง นักศึกษา ได้เข้าเที่ยวชมศึกษาหาความรู้จากธุรกิจต่างๆ แต่ละแห่ง เป็นอีกหนทางให้นักศึกษาได้เป็นทางเลือกก่อนสามารถตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขา เพื่อความยั่งยืนกับงานในอนาคต

โดยการเปิดงานสัมมนาและการออกบูธนิทรรศการจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ โดยมี นายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้ และมี นายจิรวัธน์ อารีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้การต้อนรับ

นายจิระเกียรติ ภูสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงงานสัมมนา “เรียน รู้ รุ่ง มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” และงานแสดงนิทรรศการผลงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม การป้องกันปัญหามลพิษและความปลอดภัย สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึงชุมชนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน

สำหรับการจัดสัมมนาและจัดนิทรรศการในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูล การวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลุ่มน้ำแม่กลอง การกระตุ้นให้เฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้สถานประกอบการตระหนักถึงความสำคัญต่อทรัพยากรน้ำป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวย้ำเน้นให้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่เป็นการจัดการสัมมนาแล้วหลังจากนี้ไปปัญหาเกิดตามกลับมาในภายหลัง ขอฝากให้สถานประกอบการทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมโครงการทำอย่างจริงจังดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 สถานประกอบการ

โดยกาจัดสัมมนาและการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 ท่าน ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ไปเป็นผู้บรรยายให้กับผู้สนใจในครั้งนี้