ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ โชว์สเต็ป!! "กระโดดเชือก" รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย ป้องกันโรคหัวใจ (คลิป)


ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ โชว์สเต็ป!! "กระโดดเชือก" รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย ป้องกันโรคหัวใจ (คลิป)12 ก.ค. 2561, 20:55

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน เล่นกีฬากระโดดเชือก ภายใต้โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” ที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

วันนี้ (12 ก.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ ที่หอประชุม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 2 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนสนใจการออกกำลังกาย ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี นายมณฑป  ผลาสินธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ”  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว ร่วมเปิดโครงการ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก 
ทั้งนี้ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และได้ดำเนินโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชนหันมาสนใจ และเล่นกีฬากระโดยเชือกเป็นทางเลือกของการออกกำลังกาย ซึ่งมีประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น หัวใจสามารถส่งผ่านปริมาณเลือดสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายดีขึ้น 

รวมทั้งช่วยพัฒนาการทางด้านความแข็งแรง ความอดทนและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านจิตใจ ช่วยให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ด้านความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นและความกล้าแสดงออก รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดทั้งการพัฒนาทักษะและเทคนิคการกระโดดเชือกให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติได้

 


 


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร