ยกระดับสู่หมู่บ้าน !!! ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม เปิดช่องส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด (คลิป)


ยกระดับสู่หมู่บ้าน !!! ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม เปิดช่องส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด (คลิป)8 ก.ค. 2561, 14:42

วันที่ 8 ก.ค. 61 ผู้สื่อข่าว ONB News รายงานว่า  ที่ลานกิจกรรม  ชั้น 2  ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จ.มหาสารคาม  นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาคาม เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการและผลงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ในกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด  ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 

 

 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน  บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ  และบ้านแพง หมู่ที่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย โดยได้จัดกิจกรรมเวทีสร้างการมีส่วนร่วม  การค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ชุมชน และDNAชุมชน  การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้สถานที่ สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว  การประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากการประเมิน จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 และกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัดที่ได้ดำเนินการในวันนี้  ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน  การจัดแสดงนิทรรศการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย  และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 13 อำเภอ

 

 

 


ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน เพราะช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยไม่ต้องออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก พึ่งพาตนเองได้ จากการขายสินค้าและบริการที่เกิดจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพคน สินค้า บริการ และชุมชน ให้พร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว 

 

 

ชมคลิป

 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร