"สิงห์บุรี" เปิดตำนานหลวงพ่อทรัพย์ - หลวงพ่อสิน ฝึกทักษะให้อาสามัคคุเทศก์ หน่วยวัดประโชติการาม !!


"สิงห์บุรี" เปิดตำนานหลวงพ่อทรัพย์ - หลวงพ่อสิน ฝึกทักษะให้อาสามัคคุเทศก์ หน่วยวัดประโชติการาม !!7 ก.ค. 2561, 16:02

ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า ดร.สุเมธีจันทร์หอม  ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตำนานหลวงพ่อทรัพย์ หลวงพ่อสิน โดยมีนายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะให้อาสามัคคุเทศก์ หน่วยวัดประโชติการาม สามารถทำหน้าที่อาสามัคคุเทศก์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและสักการะองค์หลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสิน

การจัดกิจกรรมเปิดตำนานหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสินมีกิจกรรมการดำเนินการเป็นเวลา 2 วันคือในวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยวิทยากรจำนวน 5 ท่าน การเยี่ยมชมสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับตำนานหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสิน  การฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่อาสามัคคุเทศก์ประจำวัดประโชติการาม และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์หน่วยวัดประโชติการาม เจ้าอาวาสวัดประโชติการามและวัดกระดังงาบุปผาราม วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ นายเรืองยศ  ภูตะมะ นางสาวมลฤดีก้นมี   นายชุติพนธ์ พัฒน์วราพงษ์ นางอาภา  เจริญเกตุ   นายบุญเชิด  ชุ่มวารีและคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการามเป็นอย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเที่ยวชมวัดประโชติกามสามารถเข้าชมได้ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


คำที่เกี่ยวข้อง : #มัคคุเทศก์  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร