"เลขาธิการ กพฐ." เน้นย้ำอาหารกลางวันนักเรียน ต้องใช้โปรแกรม Thai School Lunch


"เลขาธิการ กพฐ." เน้นย้ำอาหารกลางวันนักเรียน ต้องใช้โปรแกรม Thai School Lunch7 ก.ค. 2561, 08:11

เมื่อเวลา  09.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2561  ผู้สื่อข่าว onbnews รายงานว่า  ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ  กพฐ.ได้เดินทางมามอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  เขต 2  เขต 3  เขต 4  และสพม. เขต  ๒๘  จำนวนประมาณ  1,000 คน  โดยมีนายภัทรศาสตร์ มาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค  13  พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  นายธีระพงศ์  บุษบงก์   ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  2  นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  3  นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  4  ดร.ฤทธา  นันทพันธ์  ศึกษาธิการ  จ.ศรีสะเกษ  และ  ผอ.สพป.อุบลราชธานี  และยโสธร เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ  กพฐ. ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า  ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนั้น  ขอให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ซึ่งเป็นระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  และจะมีการเชื่อมโยงโปรแกรม Thai School Lunch ไปที่โปรแกรม DMC  ซึ่งจะทำให้ทราบว่า  มีโรงเรียนใดบ้างที่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch   และโรงเรียนใดบ้างที่ไม่ได้ใช้  ตนจึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ช่วยกัน  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  ตามหลักโภชนาการต่อไป ซึ่งนโยบายที่สำคัญ  เช่น  เด็กจบ  ป.4  ต้องอ่านออก  เขียนได้  ไปสแกนและเตรียมเด็ก ป.1 – 3  ให้ดีที่สุด  ส่วนเด็กพิเศษต้องหาแนวทางแก้ไขที่จริงจัง  ผอ. และครู  ต้องรู้ลึกเกี่ยวกับการสอนเด็กเรียนร่วม, เด็ก  ป.4 – 6  ให้เพิ่มการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ความถนัด, การเรียนรู้ตามความถนัด  เด็กชอบอะไรก็ให้เรียนเลย  ไม่ต้องเหมือนกัน  เพราะวิชาพื้นฐานเขาเรียนรู้มาเหมือนกันแล้ว, การจัดการเรียนการสอน  ให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วย  ร.ร.ที่ได้รับงบ  DLTV  กล่องตรวจรับต้องเป็นระบบ  HD  ไม่ใช่  SD, การอ่านออก  เขียนได้  ให้ครูเน้นการเขียน  (ข้อสอบอัตนัย)  ให้เด็กได้ฝึกทักษะการเขียนทุกวัน, ถอดบทเรียนเด็กติดถ้ำ  ครูจัดการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กสื่อสารได้  พูดคุยสื่อสารทุกวัน  สื่อการเรียนการสอนต้องหลากหลาย  ใช้  Echo  English  ช่วย  และตนขอให้ผู้บริหารได้ตั้งสติในการใช้งบประมาณ  โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์  ขอให้ระมัดระวัง  ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ  ซึ่งหลังจากที่เลขาธิการ  กพฐ.ได้มอบนโยบายแล้ว  ก็ได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนใน  จ.ศรีสะเกษ  อีกด้วย

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร