"รอง ผบ.นทพ." ลงพื้นที่ทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11


"รอง ผบ.นทพ." ลงพื้นที่ทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 116 ก.ค. 2561, 16:39

วันนี้  6 กรกฏาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่าที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสะพานลาวหมู่ที่ 2 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พลโทสัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ  รองผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้นำคณะนายทหารเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 โดยมีพันเอกปรีติ กุมภิรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและกำลังพลให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุป  การปฏิบัติงาน  ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมแกนนำเยาวชนผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน

ต่อจากนั้น ได้เข้ารับฟังการบรรยาย การสร้างฝายชะลอน้ำ จากพลตรีเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทหารบก  ผู้ชำนาญการด้านการสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมเยี่ยมชมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานและได้ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับราษฎรในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติกับราษฎร นักเรียน นักศึกษาและผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่

จากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำโจน ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ในอ่างได้ เนื่องจากมีฝนตกน้อย ประชาชน ในพื้นที่ไม่มีน้ำ ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงมีปัญหาด้านการ ประสบภัยแล้งตลอดทั้งปี ทางหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 จึงได้มา ทำการขุดเจาะตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งตามแนวพระราชดำริ โดยการ ขุดเจาะในอ่าง ตามแบบ เบ้าขนมครก จนสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บเก็บกัก จนเปรียบเหมือนเป็นธนาคารน้ำที่สร้างความชุ่มชื้นทั้งในทั้งทางใต้ดินและบนดินจนประชาชนในพื้นที่สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาล นำน้ำขึ้นมาใช้ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตร ได้แบบยั่งยืน โดยน้ำแห่งนี้ ได้แก้ปัญหาภัยแล้ง  ทั้งหมู่บ้านน้ำโจน บ้านหนองไก่เหลือง ที่มีประชากร อาศัยอยู่ ทั้งสองหมู่บ้าน กว่า 700 ครัวเรือน ใช่จะมีน้ำกินน้ำน้ำใช้ทั้งในการเกษตร ตลอดไป./

  


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร