ไอเดียแจ่ม!! ทหารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โชว์ผลงาน "ขยะ" ที่ถูกลักลอบนำมาทิ้ง! นำกลับมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แจกจ่ายให้กับเกษตรกร


4 ก.ค. 2561, 17:49

ไอเดียแจ่ม!! ทหารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โชว์ผลงาน "ขยะ" ที่ถูกลักลอบนำมาทิ้ง! นำกลับมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แจกจ่ายให้กับเกษตรกร
วันนี้ (4 ก.ค. 2561) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง พื้นที่โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดพิธีส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับทางโครงการไว้ จำนวนหนึ่งพันตัน โดยมีนายบวรศักดิ์ วาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ ได้มาจากการที่ทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและอีกหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะจำนวนมหาศาล ที่ถูกลักลอบนำมาทิ้ง อยู่ที่บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน มาเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยมีขยะถูกนำมาทิ้งที่นี่จำนวนมากกว่าหนึ่งล้านตัน

ซึ่งการแก้ไขปัญหาขยะที่ถูกนำมาทิ้งเหล่านี้ ทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ได้นำเอาเครื่องคัดแยกขยะเข้ามาในพื้นที่ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะที่มีความเหมาะสมและนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นำไปใช้ในการเพาะปลูกและดูแลพืชผล ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยของเกษตรกรได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยหลังจากดำเนินการคัดแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการนำเอาปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากขยะเหล่านี้ มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 22 แห่ง รวมกว่า 800 ราย ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ซึ่งในการส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ 
 
ทางผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้นำบรรดาเกษตรกรที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ เดินทางมารับมอบปุ๋ยอินทรีย์นำกลับไปใช้กันอย่างคึกคัก ซึ่งหลังจากการส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้ ทางกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ก็จะได้เดินหน้าคัดแยกขยะเพื่อผลิตปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะสามารถช่วยจัดการกับขยะเก่าที่สะสมมาเป็นเวลานานได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะเกิดใหม่ในแต่ละวันอย่างได้ผลอีกด้วย