ชาวบ้านรวมพลัง! "ปลูกป่านาจลอง" จ.แม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความตระหนัก-จิตสำนึกให้ชุมชน (ภาพ)


ชาวบ้านรวมพลัง! "ปลูกป่านาจลอง" จ.แม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความตระหนัก-จิตสำนึกให้ชุมชน (ภาพ)24 มิ.ย. 2561, 11:37

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า  องค์การบริการส่วนตำบลแม่นาเติง และและราษฎรชาวบ้านนาจลอง ตำบลแม่นาเติง ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งทางด้านการชลประทาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นลมแล้ง (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน 300 ต้น และ ต้นหูกระจง , ต้นสัก และต้นมะค่าโมง จำนวน 200 ต้น

 

 

 การปลูกป่าดังกล่าว ได้มีการขอความร่วมมือจากราษฎร ในการช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อ ไม่ให้ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว ตายสาเหตุมาจากการขาดการเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้มีหลายแห่งที่มีการปลูกป่าไปแล้ว แต่ไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐหรือราษฎรในท้องถิ่น เข้าไปดูแลรักษา ส่งผลให้ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว ตายลงและไม่ได้ทำให้ป่า เขียวขจีเหมือนเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ป่าเขียวขจีแต่อย่างใด

 

 

 


 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #ปลูกป่า   #แม่ฮ่องสอน   #ป่านาจลอง  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร