คุมเข้ม !! "สถานศึกษาอำเภอวารินชำราบ" ร่วมประกาศ Kick Off  ไม่พนันก็มันส์ได้  รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ในช่วงฟุตบอลโลก 2018


คุมเข้ม !! "สถานศึกษาอำเภอวารินชำราบ" ร่วมประกาศ Kick Off  ไม่พนันก็มันส์ได้ รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ในช่วงฟุตบอลโลก 201813 มิ.ย. 2561, 11:18วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า  นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอ วารินชำราบและนายอภิชาต ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยาคม  พร้อมครู อาจารย์ นักเรียน กว่า 200 คน  ร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติและร่วมประกาศ Kick Off  ไม่พนันก็มันส์ได้  โดยการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล  อันแสดงถึงผลร้ายของการเล่นพนันฟุตบอลต่างๆในสถานศึกษา ช่วงฟุตบอลโลก 2018

โดยนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ กล่าวบริเวณหน้าบริเวณเสาธง ให้เยาวชนนักเรียนได้รับฟังว่า  การเล่นพนันฟุตบอลมีหลายรูปแบบ สื่อเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มวัยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเมื่อเข้าไปคลุกคลีอยู่ในวังวนก็ย่อมเกิดภัยตามมา เกิดปัญหาหนี้สิน หนีเรียน ปล้นจี้ ทำร้ายร่างกาย เกิดเป็นปัญหาทางสังคมตามมา

โดยมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 7 มาตรการ ลงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.ให้สำนักงานเขต  สถานศึกษาดูแลรับผิดชอบป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลให้เป็นรูปธรรม  

2. ครู บุคลากรในสถานศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือสอดส่องดูแลพฤติกรรม  

3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  

4. หากมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลให้ว่ากล่าวตักเตือนหากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมให้ลงโทษทางวินัย  

5. สังเกตพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการมาเรียนว่ามีความผิดปกติหรือไม่

6. ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเปิดให้นักเรียนได้ชมในเวลาอันเหมาะสม  

7.หากประสบปัญหาที่แก้ปัญหาไม่ได้ให้รายงาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับด้านนโยบายรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลมี  4  ด้าน  คือ  1.ด้านการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงหรือเยาวชนเข้าไปทายผลฟุตบอล  2.การปราบปรามโดยขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาได้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจประจำท้องที่ได้ทราบ 3. มาตรการการเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ครูฝ่ายปกครอง บุคลากรในโรงเรียนซึ่งมีบทบาทมากและมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนได้คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงหรือเยาวชน   4. การแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากมีเด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทายผลฟุตบอลหรือพบข้อมูลทางตำรวจก็จะมีวิธีดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียน เพราะเรื่องของเด็กนักเรียนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

    

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้นั้น โรงเรียนจะต้องดำเนินการ  3 เรื่อง คือ 1.ปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  2. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ 3. ประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจประจำท้องที่ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน

 

ขณะทางด้านนายอภิชาต ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยาคม อำเภอวารินชำราบ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของโรงเรียนได้มีการจัดการรณรงค์ทุกเช้าทุกวัน หลังเคารพธงชาติเสร็จ  ก็จะมีครู และ ผู้นำนักเรียน  ขึ้นกล่าวเตือนภัยและโทษของการเล่นพนันฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งในช่วงเวลาพักกลางวันก็จะมีตัวแทนนักศึกษาจัดเวรคอยประกาศเสียงตามสายในโรงเรียน เพื่อเตือนโทษของการพนันบอลทุกๆ วัน

 
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังจัดหัวหน้าห้องเรียนทุกระดับชั้น คอยตรวจสอบนักเรียนด้วยกันเอง  โดยให้หัวหน้าห้องชั้นเรียนเฝ้าดูความเคลื่อนไหวเพื่อร่วมห้องเรียน ผิดปกติไปจากเดิมมากน้อยขนาดไหน เช่น จากเพื่ออีกคนปกติ ไม่มีเงิน หรือ ทำตัวยากจน แต่อยู่มาวันหนึ่ง เพื่อคนที่เคยปกติ ก็มั่งมี เงิน เลี้ยงเพื่อนๆ และ ทำตัวมีเงินหรือ ปฏิบัติตนรำรวย ดูดีไปจากเดิม ต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษา หรือ ผู้อำนวยการทราบทันที เพื่อจะมีการป้องปราบ เรียนนักเรียนคนดังกล่าวมาสอบสวน เพื่อหาแหล่งเงินที่มาว่า เกิดจากอะไร และหาก ครู พบว่า มีเด็กในโรงเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล ทางโรงเรียนจะออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองเด็กราย นั้นๆ ให้รับทราบ และแก้ปัญหาเรื่องเด็กมั่วเมาพนันบอลไม่ให้เกิดขึ้นต่อไป  loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #คุมเข้มพนันบอลในโรงเรียน  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร