กฟผ. แม่เมาะร่วมจ.ลำปาง แถลงงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ  "แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน" ครั้งที่ 27 (ภาพ)


กฟผ. แม่เมาะร่วมจ.ลำปาง แถลงงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ "แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน" ครั้งที่ 27 (ภาพ)12 มิ.ย. 2561, 21:15เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ณ ปางหลวงการ์เด้น อ.เมือง จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ, ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ และนายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปางนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า     งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 27 แล้ว ที่ผ่านมาได้    จัดงานอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ทัศนียภาพของ อ.แม่เมาะ เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ ด้วยเส้นทางวิ่งมีเนินเป็นระยะ มีความสวยงามและแฝงไปด้วยความท้าทายจึงดึงดูด นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาทดสอบความแข็งแกร่งที่สนามแห่งนี้ โดยงานนี้ยังถูกจัดอยู่ในหนึ่งกิจกรรมของปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ที่ตอบโจทย์ลำปางปลายทางฝัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงของปีที่ชาวลำปางได้ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วสารทิศ งานเดิน-วิ่งฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และหารายได้สมทบทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลภายในจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ขณะนี้คณะทำงานทั้ง 12 ฝ่าย ได้เตรียมความพร้อมในแต่ละด้านเป็นอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นงานที่ทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง

 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งฯ ปีนี้ได้นำข้อเสนอแนะของนักวิ่งและผู้ที่เข้าร่วมงานมาปรับปรุงการจัดงานในแต่ละด้านให้ดีขึ้น ให้นักวิ่งประทับใจอยากมาวิ่งทุกปี ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางและอำเภอ    แม่เมาะ ที่ร่วมมือกันทำให้การจัดงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนในปี 2560 ถือว่ามีนักวิ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าเท่าตัว โดยปีนี้เปิดรับสมัครในประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และวิ่งเพื่อสุขภาพในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิ่ง ในสามวันแรกมีผู้สนใจสมัครในประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนกว่า 1,500 คน ทั้งนี้กำหนดรับนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 2,000 คน และนักวิ่งมินิมาราธอน 3,000 คน และจะปิดรับสมัครระบบออนไลน์ในวันที่ 22 มิถุนายน นี้
นอกจากนั้นในปีนี้เป็นปีแรกที่นำระบบชิพจับเวลามาใช้ ทำให้นักกีฬาสามารถทราบสถิติและเช็คผลได้อย่างแม่นยำทางออนไลน์  อีกทั้งมีการเพิ่มสีสัน   ของ BIB ในประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และวิ่งเพื่อสุขภาพที่สมัครออนไลน์ ให้สามารถอัพโหลดภาพตนเอง   ลงใน BIB สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้

 นายสุวิทย์  โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1  ในฐานะประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ กล่าวว่า เสื้อที่ระลึกปีนี้สีสันสดใสสวยงาม ที่สำคัญเนื้อผ้านิ่มใส่สบาย มีทั้งเสื้อโปโล เสื้อคอกลม และเสื้อแขนกุด โดยเสื้อคอโปโลจำหน่ายในราคา 220 บาท เสื้อคอกลมและเสื้อแขนกุดราคา 150 บาท นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าและผ้าบัฟ สำหรับรายได้จากการขายเสื้องานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน จะนำไปสมทบกับรายได้ในส่วนอื่นของการจัดงาน เพื่อมอบให้กับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในจังหวัดลำปาง นอกจากนักวิ่งจะได้ใส่เสื้อสวยๆ แล้วยังได้ร่วมทำบุญ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานนอกจากเพื่อเฉลิม      พระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

 

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ คือนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ จ.ลำปาง รวมทั้งจัดสรรให้กับหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน เพื่อเป็นทุนสำหรับกิจกรรม โดยการจัดงานครั้งที่ 26 ในปี 2560 มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จัดสรรให้ส่วนราชการของจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ รวมทั้งชมรมต่างๆจำนวน 285,000 บาท เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมอบทุนการศึกษากองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางให้แก่เยาวชนอีกจำนวน 350,000 บาท..


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน #27  

ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร