"พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา" องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี


"พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา" องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี6 มิ.ย. 2561, 16:12วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่องการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนรุ่นแรกของโครงการกองทุนการศึกษา มุ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตของตนเองและสังคม มุ่งเน้นด้านอาชีพ การมีงานทำ

    

โดยมีการจัดหลักสูตรในด้านอาชีพที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงสอนให้เป็นบุคคลให้มีศีลธรรม ความรู้ ความสามรถ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม พัฒนา ประเทศให้ก้าวหน้า ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมานักเรียนมีองค์ความรู้ ทักษะอาชีพที่ดี และมีการพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนรวมกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความต้องการภายใต้ชื่อ ธุรกิจพอเพียง

     

ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้า

การดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านห้วยเสือ และใกล้เคียง รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ไปแล้วได้กลับมาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเดินทางค่อนข้างลำบาก ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จะมีแค่เพียงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 

การตรวจสอบเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนในครั้งนี้ เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อติดตามการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดีของบ้านเมือง พร้อมทั้งนำพระชาโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3.มีคุณธรรม และ 4. มีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวได้ และเป็นพลเมืองที่ดี./ 
 loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา   #องคมนตรี   #กองทุนการศึกษา  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร