ยิ่งใหญ่ !! "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี" จัดงานวิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋ บนความพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561


ยิ่งใหญ่ !! "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี" จัดงานวิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋ บนความพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน 25615 มิ.ย. 2561, 07:48ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน "วิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง" โดยมี ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมายในครั้งนี้

จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวจากกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีจังหวัดละ 2 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ภายใต้ชื่องาน "วิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง" ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561                 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของการเพิ่มมูลค่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สามารถยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนำกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านมากขยายผลเผยแพร่ความสำเร็จจากองค์ความรู้จากคนในพื้นที่ในสาธารณชนได้รับรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองก่อให้เกิดความเข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมสาธิตการประกอบสัมมาชีพของแต่ละชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 จำนวน 310,400 บาท และได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขากาญจนบุรี
loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี   #วิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋ บนความพอเพียง  
ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร