"ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา" เปิดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายคนสร้างฝายมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน(ภาพ)


"ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา" เปิดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายคนสร้างฝายมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน(ภาพ)3 มิ.ย. 2561, 12:44วันนี้ (3 มิ.ย.61) ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่บ้านทุ่งยายชี หมู่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายคนสร้างฝายมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เป็นผู้ให้ความรู้กับครูฝาย ครูผู้พาทำหลุมพอเพียง สาธิตแปลงขนาดใหญ่  ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ผู้แทนภาคเอกชน ศิลปินดารา ผู้แทน Earth Safe กำนันทวี สาธุชาติ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวและอนุรักษ์คลองสียัด พี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ นั่นคือ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม รถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยง 3 สนามบิน คือ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) จังหวัดฉะเชิงเทรา วางพิกัดเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่มีคุณภาพ จะมีนักลงทุนทั่วโลกมุ่งสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจะมาอาศัยอยู่มากมาย เศรษฐกิจจะขยายตัว การค้า การลงทุนจะเกิดขึ้นที่นี่ หน้าที่ของประชาชนชาวแปดริ้ว ต้องตระหนักและคิดเตรียมตั้งรับปรับตัวให้ทันการณ์ และให้ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะภาคเกษตร การเป็นครัวที่มีคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติเขาป่าอ่างฤาไน ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่สมบูรณ์ เหล่านี้ต้องพัฒนารองรับเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ในชุมชน

 

 

การนำหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน มาขับเคลื่อนและแปลงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ การสร้างฝายมีชีวิตมีประโยชน์มากมาย ที่สำคัญเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างฝายเกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ ฝายมีชีวิตจึงสร้างคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง  เมื่อช่วยกันสร้างฝายมีน้ำแล้ว การพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องสำคัญ และต้องคำนึงถึง 3 เรื่อง คือ น้ำ ป่าไม้ ธรรมชาติ มีคุณค่ามหาศาล การพัฒนา การบริหารจัดการ ต้องเน้นความสมดุลให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่สำคัญต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ / ทุกภาคส่วนช่วยกันจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ เช่น มีการส่งเสริมอาชีพเกษตร และการบริหารจัดการ ดูแลคุณภาพการตลาดให้ประชาชนมีรายได้ / ต้องรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ต้องดำเนินการต่อเนื่องมีแผนการดำเนินงาน ท้องถิ่นก็ต้องให้การสนับสนุนประชารัฐก็มาช่วยกัน เน้นพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นจากเดือนตุลาคมปี 2560 มูลนิธิปิดทองหลังพระ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผู้นำจำนวน  54 คน ไปเรียนเเละฝึกการเป็นครูฝาย ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ณ วัดป่านาคำ จังหวักกาฬสินธุ์ และกลับมาสร้างฝายมีชีวิต ตั้งเเต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว เเละอำเภอพนมสารคาม ขณะนี้สร้างได้จำนวน 50 ฝาย  การสร้างฝายมีชีวิตนอกจากจะเป็นการรวมพลคนสร้างฝายแล้ว ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวการสร้างฝายมีชีวิต การพัฒนาต่อยอด บริหารจัดการน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเเละดำรงชีวิต ที่สำคัญสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 


loading...

คำที่เกี่ยวข้อง : #ฉะเชิงเทรา   #กิจกรรมรวมพลังเครือข่ายคนสร้างฝายมีชีวิต  

ติดตาม ONB NEWS Fans Page

ข่าวน่าสนใจ

กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร