บรรยากาศคึกคัก!! กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬา พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.กาบเชิง


บรรยากาศคึกคัก!! กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬา พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.กาบเชิง16 พ.ค. 2561, 19:52

ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า กรมพลศึกษาจัดแข่งขันกีฬา ส่งเสริมกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดน นักกีฬา หัวหน้าส่วนราชการ ไทย กัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาคึกคักสนุกสนาน


 

วันนี้ (16 พ.ค.61) ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสในชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561" โดยมี นายอนันต์ อุดมศิลป์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ในนามของคณะกรรมการดำเนินโครงการ ซึ่งหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายและรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสในชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จากกรมพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ได้ใช้กิจกรรมกีฬา นันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสในชายแดนให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีขึ้นให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมอบหมายให้สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ

ซึ่งกำหนดดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง โดยมีทีมร่วมการแข่งขันจากจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง เปตองคู่ผสม เซปักตะกร้อ ชักคะเย่อ ก่อนจะมีพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาในภาคค่ำ โดยพิธีเปิดงาน รองนายอำเภอสำโรง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้นำคณะนักกีฬาจากกัมพูชาเข้ามาร่วมในพิธีเปิดงานและร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน กับนักกีฬาจาก อบต. ต่างๆ ในพื้นที่ อ.กาบเชิง อีกด้วย

โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ, อำเภอกาบเชิง ให้การอนุเคราะห์เตรียมสถานที่จัดงาน และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน, ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี, ด่านศุลกากรช่องจอมและด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 , สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง ,สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลกาบเชิงและสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน, องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด, เทศบาลตำบลกาบเชิง เทศบาลตำบลโคกตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด และองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน


ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ได้มีกิจกรรมเต้นรำ “บาสโลบ” ของสาวๆ หลากหลายวัยจาก อบต.โคกตะเคียน ประกอบเพลงในจังหวะเพลงสนุกสนานหลายภาษา ทั้งภาษาเขมรพื้นบ้านสุรินทร์และภาษาอีสาน สามารถเรียกความสนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันชักคะเย่อระหว่างทีมไทยและกัมพูชา ซึ่งต่างฝ่ายต่างออกแรงดึงเชือกกันอย่างชุลมุนและสุดแรง แต่ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่สามารถยื้อเอาชนะทีมชายไทยไปได้ ทำให้ทีมไทยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศไป ส่วนทีมกัมพูชารับเงินสดจำนวนหนึ่งไปเป็นรางวัลปลอบใจ ก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาตามปกติ ทั้งหมดสามารถสร้างสีสันให้กับกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กระผม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสในชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561” ในวันนี้ ก่อนอื่นขอขอบคุณ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียนที่มาทำการแสดงในวันนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภาระกิจ ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็คือการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใส เรามีโครงการและกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา สันบสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ในระดับขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน เช่นกีฬานักเรียน นักศึกษา กีฬาประชาชนทั่วๆ ไป สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนพิเศษ พอฟังแล้วเหมือนจะดูไม่ค่อยดี แต่จริงๆ แล้วคำนี้ เป็นศัพท์ทางวิชาการในการพิจารณาของบประมาณ เพื่อมาสนับสนุน เพราะว่าบุคคลกลุ่มนี้ เข้าถึงการบริการได้ยากกว่ากลุ่มคนประเภทอื่น สำหรับกีฬาในภาพร่วม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เช่น กีฬา ชาวไทยภูเขา กีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน กีฬาผู้สูงอายุ ซึ่งปกติแล้วบุคคลเหล่านี้ ทางภูมิศาสตร์อยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่ผู้ให้บริการค่อนข้างมาก เราเล็งเห็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพวกนี้ สำหรับกิจกรรมนันทนาการก็เช่นกัน เราจัดโครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส มีกิจกรรมอยู่ 5 กิจกรรม คือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา กิจกรรมนันทนาการในเขตชายแดน กิจกรรมความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมนันทนาการในเรือนจำและทัณฑสถาน และกิจกรรมกลุ่มบุคคลพิเศษ คือกลุ่มผู้พิการ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ น้อยมาก ไม่เหมือนบุคคลทั่วๆ ไป สำหรับโครงการกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้าสงคุณภาพชีวิต เรามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แทนที่จะเอาเวลาว่างไปมั่วสุม ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือทำสิ่งไม่ดี ก็หันมาประกอบกิจกรรมพวกนี้ ทำให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ เราจัดขึ้นมาตั้แต่ปี 2552 และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด และมีกิจกรรมในพื้นที่ชายแดนอยู่หลายจังหวัด เช่น จังหวัดน่าน จ.ตาก จ.นครพนม ทางใต้ก็มี จ.ยะลา และ จ.สุรินทร์ ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งได้เชิญชวนให้พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับคนในพื้นที่ของเรา ทำให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยให้ปัญหาเรื่องก่อการไม่สงบตามแนวตะเข็บชายแดนลดลงอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่เราจัดนั้นสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนากีฬาชาติอีกด้วย 

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร