อดีต ส.ว.กาญจน์ เดินทางไปร่วม "โครงการชาวพหลชวนปลูกผักอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง"


อดีต ส.ว.กาญจน์ เดินทางไปร่วม "โครงการชาวพหลชวนปลูกผักอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง"16 พ.ค. 2561, 19:38

วันนี้ 16 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าที่บริเวณพื้นที่พระราชทาน จำนวน 12 ไร่ หลังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี นายแทพย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีต ส.ว.กาญจนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ เดินทางไปร่วมโครงการชาวพหลชวนปลูกผักอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง

โดยมี นายแพทย์สมเตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมกันปลูกพืชผักหลายหลายชนิด ในที่ดินพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานไว้ให้แก่โรงพยาบาลฯ จำนวน 12 ไร่ ดังกล่าว

สำหรับพืชผักที่ได้ทำโครงการปลูกในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ทิวาพร ศรีวรากุลปราชญ์ ชาวบ้านนำทีมผู้เชี่ยวชาญไปเป็นที่ปรึกษาและดูแลพืชผักดังกล่าวส่วนพืชผักชนิดต่างๆ ที่ได้ทำการปลูกในโครงการนี้ประกอบด้วย พริก มะละกอ มะพร้าว มะเขือเทศ รวมถึงพืชผักสวนครัวนาๆ ชนิด

 

 

สำหรับโครงการนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้แต่ละโรงพยาบาลได้จัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนั้นโรงพยาบาลต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนตามแนวทางการดำเนินงาน  GREEN AND CLEAN HOSPITAL โดยปี 2561 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้รับการประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาล GREEN AND CLEAN HOSPITAL ในระดับดีมาก

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรโรงพยาบาลและชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ในการปลูกพืชผักสานครัวปลอดจากสารพิษโดยไม่ใช้สามเคมี ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และพลังงานสะอาด ผลผลิตที่ได้จะส่งให้โรงครัวของโรงพยาบาลเพื่อประกอบอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย ผลที่ได้อีกคือลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ สร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีในบุคลากรของโรงพยาบาล และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ ต่อไปในอนาคต

 

  


 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร