แถลงเปิดตัว!! "พรรคเครือข่ายประชาชนไทย" เสนอนโยบาย "เพื่อประชาชน มั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน ปลดหนี้ประชาชน" ประกาศไม่เป็นนอมินี่ คสช. !!


 แถลงเปิดตัว!! "พรรคเครือข่ายประชาชนไทย" เสนอนโยบาย "เพื่อประชาชน มั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน ปลดหนี้ประชาชน" ประกาศไม่เป็นนอมินี่ คสช. !!16 พ.ค. 2561, 08:00

ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า แถลงเปิดตัว "พรรคเครือข่ายประชาชนไทย" เสนอนโยบาย "เพื่อประชาชน มั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน ปลดหนี้ประชาชน" ย้ำไม่เอานายกฯ คนนอก ประกาศไม่เป็นนอมินี่ คสช. เสนอรายชื่อ ครม.เงา นักวิชาการเพียบ วอนสื่ออย่านำเสนอชื่อเนื่องจากส่วนใหญ่ยังรับราชการ

ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ได้อนุญาตให้นายธนานินทร์ ชฏาแก้ว ตัวแทนผู้ก่อตั้งพรรคเครือข่ายประชาชนไทย ให้จัดการประชุมเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง(กกต.กลาง)  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ต่อไปนั้น วันนี้(10 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00-16.00น. ที่ศูนย์ประชุม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายธนานินทร์ ชฏาแก้ว ว่าที่หัวหน้าพรรคเครือข่ายประชาชนไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 18 คนที่แต่งตั้งขึ้น และสมาชิกพรรค จำนวน 549 คน รวมทั้งผู้สังเกตการณ์กว่า 400 คน ใช้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองได้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป เป็นการประชุมการจัดตั้งพรรคเครือข่ายประชาชนไทย ครั้งที่ 1/2561 พร้อมแถลงเปิดตัว "พรรคเครือข่ายประชาชนไทย" เสนอนโยบาย "เพื่อประชาชน มั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืน ปลดหนี้ประชาชน" ย้ำไม่เอานายกฯ คนนอก ประกาศไม่เป็นนอมินี คสช. เสนอรายชื่อ ครม.เงา ประกาศต่อที่ประชุม มีนักวิชาการเพียบ วอนสื่อมวลชนอย่าเพิ่งเปิดเผยเนื่องจากบางท่านยังรับราชการอยู่  มีกรรมการพรรคฯ และสมาชิกพรรคจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สังเกตการณ์มาร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น กว่า 1,000 คน กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การแถลงนโยบายพรรค แนะนำกรรมการบริหารพรรคและแถลงนโยบายพรรค 17 ด้าน ลงมติรับรองคณะกรรมการบริหารพรรคที่แต่งตั้งขึ้น ชี้แจงเครือข่าย 7 เครือข่าย และการส่งออกสินค้าการเกษตรสู่ตลาดโลกนายธนานินทร์ ชฏาแก้ว ว่าที่หัวหน้าพรรคเครือข่ายประชาชนไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญวันแรก เรื่องของการเตรียมการลงทะเบียนแต่งตั้งพรรคการเมืองซึ่งตอนนี้ได้รับหนังสือจาก คสช.ที่ได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากท่านนายกพลเอกประยุทธ์ และรายงานไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการอื่นๆร่วมสังเกตการณ์ประมาณ 80 กว่าหน่วยงาน วันนี้มาประมาณเกือบ 1,000 คน  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองประมาณ 500-600 คน นอกนั้นเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ซ่ง กกต.ให้ใช้สมาชิก 500 คน  สโลแกนของพรรคคือ เพื่อประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  พรรคของเราไม่ได้เป็นนอมินีของ คสช. คำว่านอมีนีเป็นคำพูดคนไทยที่พูดกันเอง คำว่าพรรคการเมืองเป็นเอกเทศ เป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับใคร นโยบายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งพรรคการเมืองก็เพื่อนำเสนอนโยบายตามกลุ่มปัญหาต่างๆที่ประชาชนเกิดความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาจากทุกรัฐบาล เราส่งผู้สมัครทั่วประเทศ ทุกเขต และบัญชีรายชื่อเต็ม 150 คน  สำหรับความมั่นใจถ้าจะบอกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะหาว่าเป็นการพูดเกินไป

สำหรับรายชื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ชื่อพรรคเครือข่ายประชาชนไทย ประกอบด้วย นายธนานินทร์ ชฏาแก้ว หัวหน้าพรรค, ดร.สุชาติ บุรีรัตน์ เลขาธิการพรรค, นายอนุวัฒ ธรรมจารี รองเลขาธิการพรรค, นางนวลฉวี อินทวงศ์ รองเลขาธิการพรรค, นายธเนศ บูรณ์เจริญ เหรัญญิก, นายนิคม  รมย์ราช โฆษกพรรค, นายสถิตย์ม่วงกรุง รองโฆษกพรรค,นายสุรเชษฐ์ ลับโกษา นายทะเบียน, และกรรมการบริหาร นายชาญ พังจันดา , นางพรรณี ใจหาญ, นางอนงค์ เชาวนะกิจ, นางจินตนา ประเสริฐสวัสดิ์, นายอรุฯรัตน์ ผุยมนตรี, นางอารีรัตน์ มูลสาร,นายปัจธมานนท์ ประเสริฐสวัสดิ์, นายอภิชาติ แก้วจันทร์, นางงามพิศ บุรีรัตน์, นายคมศักดิ์ นามเมืองรักษ์ รวมทั้งสิ้น 18 คน

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร