ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ชมนิทรรศการดีเด่นของ "คณะครู-นักเรียน" ใน สพป.เขต 3 และร่วมเสวนาการศึกษายุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0!!


ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ชมนิทรรศการดีเด่นของ "คณะครู-นักเรียน" ใน สพป.เขต 3 และร่วมเสวนาการศึกษายุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0!!11 พ.ค. 2561, 13:46

วันนี้ (11 พ.ค. 61) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาชมนิทรรศการดีเด่นของคณะครู นักเรียนในเขตประถมศึกษาเขต 3 และร่วมเสวนาในหัวข้อ "เปิดงานเปิดโลกเปิดใจการศึกษายุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 2. โดยมีนายรัฐอิสรา กาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.หนองหาน อ.บ้านดุง อ.พิบูลย์รักษ์ อ.ทุ่งฝน อ.กู่แก้วและ อ.ไชยวาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเสวนาจำนวน 400 คน นอกจากนี้ยังมอบเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนที่นักเรียนสามารถมีความสามารถในด้านต่างๆ จำนวน 20 โรงเรียนอีกด้วย

 

 

สำหรับงานเปิดโลกเปิดใจการศึกษายุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 จัดขึ้น ในครั้งนี้มีเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. และคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามนโยบาย 6 ด้าน คือ 1.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2.ด้านการพัฒนาคุณภาพเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.ด้านโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ถือเป็นหน่วยงานที่มีบริหารจัดการครูและนักเรียนสร้างชื่อเสียงในหลายๆ ด้าน และการเสวนาเรื่องครูไทยยุคใหม่ 4.0 จะทำอย่างไร ให้ครูไทยในปัจจุบันได้ก้าวไปเป็นครูยุคใหม่และถือเป็นการนำร่องไปสู่ครูทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 700,000 กว่าคน

  


 

 

 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร